Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/karajar/public_html/inc/config.php on line 16
Print


 


کمانداری در بین ایرانیان فقط یک ورزش نبوده بلکه ابزار و روشی برای شکار و تهیه غذا و همچنین ابزار و اسلحه ای کارآمد در جنگ و دفاع بوده ، از اینرو یک کماندار فردی عادی نبوده و دارای ارج و منزلت خاصی بین مردم بوده است ، چرا که هم در کسب روزی و غذا که از مهمترین نیازهای بشر در تمام طول تاریخ وی بوده و همچنین در دفاع از خانواده و سرزمین و آئین این افراد در بین پهلوانان و نظامیان نقش اساسی و سرنوشت سازی را داشتند.

لذا کمانداران را واجد خصوصیات والای انسانی و جوانمردی میدانستند و کمانداران برتر در کسب این خصوصیات تلاش میکردند:

خصلتهای پسندیده ای که در ایران باستان منتصب به کمانداران بوده به شرح زیر است:

عادل - جوانمرد - بخشنده - نیک نهاد - خوش خلق - راست گفتار - خوش طینت - حریص نبودن - خوش کردار - قلیل الگسل - کثیر الطاعت - گشاده سینه - خوش خصلت - صاحب قناعت - حق شناسی استاد - و با طهارت تیراندازی نمودن نیز یکی از این ویژگیها بوده که یک تیرانداز خوب را از دیگران جدا مینموده است و حالت تقدیس به عمل تیرانداز میداده است.

امروز نیز بسیاری از این خصایص توصیه میشود و از کمانداران برتر که الگوی تازه کارها و کوچکترها هستند انتظار میرود.   نسخه چاپي