Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/karajar/public_html/inc/config.php on line 16
Print


 


برنامه های زیادی در جهت ایجاد جهشهای بلند برای تیروکمان کشور در ذهن پرورانده ایم.

دیگر صبرمان لبریز شده و بیشتر از این منتظر رسیدن بودجه نمیشویم. قبل از صدور حکم نهائی استان البرز برنامه های خود را شروع میکنیم. چیزی کم نداریم غیر از مدیران آهنین و پا در رکاب که فقط به شعار دادن و تحسین نپردازند.فقط دو مرد یا زن  آهنین عزم و فداکار که به اصل ( خواستن توانستن است ) ایمان داشته باشند تیم ما را تکمیل میکند.ما معتقدیم بودجه همه جا هست ، آنچه کمیاب است مردانی است که شبها بخاطر قولی که داده اند و

" یا علی که گفته اند" و به خاطر زندگی سالم جوانان شهرشان ، شبها بی خواب شوند و برای نوشتن برنامه های فردای ایشان ، خواب خوش را برای خود حرام کنند. خدا گواه است یک ساعت تفکر و برنامه ریزی برای نجات جوانان از صدها شب عبادت بیشتر توشه آخرت ما خواهد بود.

اینجانب از تمام افراد خیر متخصص و غیر متخصصی که نگران آینده فرزندان شهر خود هستند برای برداشتن گامهای بزرگ و ماندگار در تاریخ شهرستان کرج دعوت مینمایم تا دست در دست هم وارد این میدان جنگ شویم، به یادجبهه و شبهای عملیات که آرزو میکردیم برگی ماندگار در تاریخ کشور شویم، امروز میدان جهاد برای همه باز است ، تلاش برای توسعه ورزش و مأنوس نمودن جوانان با ورزش و دور کردن ایشان از دامهای مختلف همان میدان جنگ است ، و هر کس که در این میدان وقت و تخصص و قلم و اعتبار خود را صرف کند ، در طول راه همان شهیدی است که جان خود را برای آینده فرزندان میهن در کف گذاشت با این تفاوت که با ارزشترین دارائی اش را همچنان در کف خواهد داشت و آیندگان همواره از ایشان به نیکی یاد خواهند نمود.

مردان بزرگ یادگارهای ماندگار بجا خواهند گذاشت.

منتظر تماس شما هستیم. 09364469050 دکتر رمضانی- رئیس هیئت تیروکمان کرج

خواستن توانستن است

ما میخواهیم ، پس میتوانیم.

    نسخه چاپي